top of page
Image by Bank Phrom

טכנולוגיות הדפסה

דיגיטלי.jpg

דפוס דיגיטלי

בשנים האחרונות התפתחו שיטות הדפסה דיגיטליות. בשיטה זו מכונת הדפוס משמשת כמדפסת המקבלת את האינפורמציה ישירות מהמחשב, כאינפורמציה דיגיטלית, ומדפיסה אותו על הנייר. במכונה זו יש גליל הממגנט אליו את הצבע בהתאם למקור, משם הוא עובר לבלנקט גומי ומשם למדיה המודפסת. שיטה זו משמשת בעיקר לעבודות הדפסה בכמויות מעטות (לדוגמה: שילוט רחוב, פוסטרים, עלונים ועוד).

פלקסו

שיטת דפוס זו היא תוצר של התפתחות דפוס הבלט, שיטה זו הותאמה למעשה לצורך בהדפסת מוצרים אשר אין אפשרות להדפיסם בעזרת שיטות אחרות בגלל עדינות החומרים אותם מדפיסים, בגלל הלחץ הרב שמופעל בזמן ההדפסה על המוצר המודפס. ההדפסה עצמה נעשית על ידי גלופה פולימרית, על בסיס חותמת משרד פשוטה. שיטת דפוס הפלקסוגרפיה היא שיטת הדפסה על עיקרון ההדפסה הישירה, בה מודפס שטח ההדפסה בצורה ישירה מגלופה. המושג פלקסוגרפיה נגזר מתכונת גמישות גלופת הפולימר.

פלקסו.jpg
בלט.jpg

בלט

דפוס הבלט מבוסס על שימוש בגופנים יצוקים מנתך עופרת. אלו הם מעין מקלות מלבניים, בעלי גוף ופנים. הגוף הוא בצורת תיבה, שממדיה מדויקים, והפנים הם פני התו להדפסה, בכתב ראי.

כדי להכין את הטקסט להדפסה מסדרים את גופני העוברת הללו זה ליד זה, באופן שהתווים בראשם יוצרים את הטקסט הרצוי. תהליך זה נקרא "סדר". את השורות המסודרות מניחים במגש, ולאחר מכן, בתהליך המכונה "עימוד", ב"גלופה" המשמשת להדפסה.

בתהליך ההדפסה, פני הגלופה נמשחים בדיו, ונייר מוצמד ונלחץ אליהם, בעזרת מכבש או גלילי גומי. במקומות בהם הגלופה "בולטת" הדיו מועבר לנייר בלחיצה, ושאר הנייר נשאר לבן. הנייר מוסר מהגלופה להמשך הטיפול כדי להגיע למוצר המוגמר.

בתום ההדפסה, הגלופה מפורקת, והאלמנטים השונים ששימשו להדפסה ממוחזרים, לשימוש חוזר או להתכה.

הטבעות והבלטות

הטבעות בחום ושקע הוא תהליך בו יוצרים הטבעה על נייר באמצעות תהליך של לחיצת גלופה אל הנייר, תהליך הנותן תוצאה מרשימה ואיכותית למוצר. הטבעות זהב כמו גם הטבעות בחום ושקע מתבצעות בדרך כלל לצורך קטלוגים מרשימים ומפוארים, קרטונים קשים, אריזות מפוארות ושאר מיני מוצרים שונים בדפוס המשמשים לצורך פרסום, שיווק, או אף מתנות ללקוחות או לגיוס לקוחות חדשים.

הטבעות-והבלטות.jpg
טרמל-טרנספר.jpg

טרמל טרנספר

מדבקות טרמל טרנספר הינן מדבקות מתקדמות המיועדות למדפסות: מסוג טרמל טרנספר המאפשרות ללקוח להדפיס בבית העסק מדבקות עם נתונים קבועים, עם נתונים משתנים או מדבקות עם נתונים מקובץ. את המדבקות הייעודיות הללו ניתן להתאים באופן ייחודי לצורכי הלקוח מבחינת גודל, צורה, איכות ועוד...

bottom of page